Základní pravidla a zásady používání portálu sfb-rp.cz

SFB-RP.CZ

Osobní údaje

V rámci základní funkcionality webu a ochrany ostatních uživatelů portál sfb-rp.cz (dále je Portál) shromažďuje e-mailovou adresu a všechny IP adresy, ze kterých došlo k přihlášení na uživatelský profil. Účelem uchování těchto osobních údajů je ochrana samotného uživatele, zpětné bezpečnostní prvky (jako změna hesla, zapomenuté heslo) a ochrana ostatních uživatelů.

Osobní údaje nikomu neposkytujeme. Přístup k údajům mají pověřené osoby Portálem (na diskuzním fóru uvedeni jako Admin Team; dále jen Správci). Tyto osoby byly seznámeny s bezpečností nakládaní s osobními údaji. IP adresy přihlášení na diskuzní fórum je možné v uživatelském panelu diskuzního fóra v záložce Spravovat přihlašovací klíče pro „Zapamatovat si mě“.

V rámci základní funkcionality Portálu je nutné souhlasit se zpracováním těchto osobních údajů.

Mezi dobrovolné osobní údaje dále patří na diskuzním fóru datum narození, bydliště a profilový obrázek, jedná-li se o osobní fotografii. Tyto osobní údaje jsou čistě dobrovolné. Jsou zobrazeny při nahlédnutí do vlastního osobního profilu ostatními uživateli a/nebo příp. u příspěvků v diskuzích.

Cookies

Cookies jsou automaticky zpracovávané. Portál je také zapojen do programu Google AdSense, který nám poskytuje provozuschopnost webu a všech ostatních služeb Portálu.

Práva a povinnosti uživatelů Portálu

Každý uživatel má práva dle platných zákonů České republiky a také je povinen se chovat dle platných zákonů České republiky a zákonů země svého aktuálního pobytu. Každá fyzická i právnická osoba má právo vlastnit jeden uživatelský profil, výjimku schvaluje Management Portálu s patřičným odůvodněním. Pro registraci je nutné pro fyzické osoby mít věk minimálně 13 let.

Pro registraci je nutné souhlasit se zásadami chování a pravidly chování(odkaz). Upozorňujeme, že tato pravidla se mohou měnit. Změny jsou uváděny pod jednotlivými kategoriemi pravidel, uživatelé mají však povinnost tato pravidla znát a sledovat změny.

V případě, že dojde k protiprávnímu jednání či jinému porušení pravidel platných na Portálu, jsou Správci povinni a oprávněni zasáhnout proti takovému chování. Výše trestu může být až odebrání uživatelského účtu a zabránění přístupu na Portál.

Kontakt

V případě nejasností či jiných dotazů nás můžete informovat prostřednictvím e-mailu (podpora@sfb-rp.cz), prostřednictvím soukromé zprávy v informačním systému Portálu (UCP) Správcům nebo formulář pro nahlášení příspěvku v diskuzním fóru. Jedná se o oficiální kontaktní formuláře a jiné kontakty se nepovažují za oficiální a není povinností Správců jiné kontakty jakkoli zpracovávat.

Úprava Základních pravidel a zásad používání

Portál si vyhrazuje možnost úpravy Základních pravidel a zásad používání, uživatelé budou informování prostřednictvím e-mailových adres a soukromých zpráv v informačním systému Portálu. Po každé změně bude uživatel vyzván k souhlasení, příp. nesouhlasení se Základy pravidel a zásad používání.